Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie

Čo je to SAŠAP?

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianské združenie pôsobiace na území Slovenska už od roku 2009. Medzi jeho ciele patrí združovať študentov a absolventov študijného programu psychológia na jednotlivých univerzitách, za účelom vytvárania komunity na báze dobrovoľníctva, zápalu pre psychológiu, zodpovednosti, vzájomnosti a súdržnosti.

Členovia združenia pod jeho vedením organizujú diskusie, prednášky, workshopy a podobné aktivity, ktorými sa snažia, pomocou svojich hostí a spoluorganizátorov, sprostredkovať psychologické poznatky študentom, záujemcom a širokej verejnosti, odbornej či neodbornej. SAŠAP taktiež patrí pod European Federation of Psychology Students´ Associations (EFPSA), ktorá mu sprostredkúva sociálne kampane a celoeurópske možnosti angažovania členov (trénerské programy, kongresy a konferencie, medzinárodné meetingy).

Kto sme?

 • Samuel Vladimír Sedlák

  Samuel Vladimír Sedlák

  Prezident

  prezident.sasap@gmail.com

  Volám sa Samuel Vladimír Sedlák a som poslucháčom psychológie v piatom ročníku na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach. Členom SAŠAP-u som sa stal hned v úvode môjho vysokoškolského štúdia, a teda post prezidenta asociácie zastávam po dvoch rokoch strávených na košickej pobočke ako aktívny člen a ďalších dvoch rokoch na poste viceprezidenta pre externé záležitosti. Za tých pár krátkodlhých rokov, ktoré výrazne obohatili môj život, som mal veľa príležitostí uvedomiť si, že vstúpiť práve do SAŠAP-u bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Je mi veľkou cťou a taktiež záväzkom viesť skupinu angažovaných a sebarealizácie chtivých dobrovoľníkov na poli psychológie. Medzi moje záľuby okrem dobrovoľníctva patrí šport, spisovateľstvo či záhradkárčenie. Svoje budúce profesné zameranie nateraz vidím najmä vo vede a výskume.

 • Viktória Mamatejová

  Viktória Mamatejová

  Viceprezidentka pre interné záležitosti

  viceprezident.sasap@gmail.com

  Som študentkou prvého ročníka magisterského stupňa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. S nápadom založiť pobočku SAŠAP-u v Banskej Bystrici som oslovila viacerých svojich kolegov, pretože sme v jeho koncepte videli obrovský potenciál. Do mesiaca sa nám to podarilo a mnohí sme jeho súčasťou dodnes. K mojim záľubám patrí mimo psychológie predovšetkým čítanie kníh, dobrovoľnícke aktivity v rôznych oblastiach, prechádzky v prírode so psom či trávenie voľného času s mojimi blízkymi. Aktuálne sa aktívne zaujímam o oblasti psychoonkológie, paliatívnej starostlivosti, canisterapie či arteterapie, v ktorých si viem predstaviť svoju budúcu prax. Zároveň by som rada absolvovala výcvik logoterapie. Kam ma však budúcnosť zavedie, je ešte otázne, no verím, že aj prostredníctvom nášho SAŠAP-u sa mi otvorí ešte mnoho dverí, do ktorých budem môcť vstúpiť.

 • Andrea Marinčínová

  Andrea Marinčínová

  viceprezidentka pre externé záležitosti a kontrolórka vnútornej kvality a financií

  sasap.info@gmail.com

  Som Andrea Marinčínová a študujem psychológiu na magisterskom stupni v Prešove. Moje bakalárske štúdium prebiehalo na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde som sa dozvedela o SAŠAP-e. Môj zápal pre psychológiu som spolu so spolužiakmi vložila do snahy (znovu)vytvoriť pobočku v Ružomberku, čo sa nám podarilo. Najskôr som na nej pôsobila ako vedúca pobočky a po absolvovaní Erasmu som ďalej pokračovala v kontrolnej komisii. SAŠAP mi poskytol širší rozhľad, naučil ma komunikovať s odborníkmi a pomohol mi premôcť strach z vystupovania pred verejnosťou. Som vďačná, že sa môžem dobrovoľníckym duchom spolu s ostatnými podieľať na zveľaďovaní psychológie. Do ďalších rokov je mojou túžbou začať psychodynamický výcvik so zameraním na psychosomatický (celostný) prístup.

 • Tamara Selecká

  Tamara Selecká

  Vedúca pobočky v Bratislave

  sasap.bratislava@gmail.com

  Som študentkou posledného ročníka psychológie v Bratislave na Univerzite Komenského. Ako vedúca bratislavskej pobočky s jej členmi chceme poskytovať širšej spoločnosti rôzne informácie zo sveta psychológie prostredníctvom Instagramu a realizovaním diskusií a akcii s odborníkmi a odborníčkami. Na začiatku pôsobenia v SAŠAP-e mi ako druháčke poskytol množstvo možností sa vzdelávať aj mimo akademickej pôdy a zručností, ktoré využívam dodnes. Je to miesto, kde študenti a študentky nájdu nie len priateľstvá, ale aj vzájomnú pomoc od budúcich kolegov a kolegýň.

 • Alexandra Majorová

  Alexandra Majorová

  Vedúca pobočky v Trnave

  sasap.trnava@gmail.com

  Som súčasnou vedúcou trnavskej pobočky, pred tým som v rámci SAŠAP-u bola vo funkcii zástupcu vedúceho pobočky. Pochádzam zo Zvolena a študujem na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Netradične som nemala po strednej škole záujem o štúdium, ale nakoniec som si po ročnej pauze vybrala správne. V rámci mojich kariérnych cieľov sa chcem venovať učeniu psychológie a výskumnej činnosti. Okrem toho rada plávam, behám, cestujem a zásobujem mojich kamošov veľmi špecifickým humorom.

 • Sofia Klementová

  Vedúca pobočky v Nitre

  sasap.nitra@gmail.com

  Volám sa Sofia a hoci pochádzam zo stredného Slovenska, momentálne som študentkou tretieho ročníka jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo voľnom čase sa rada venujem rôznym druhom športu, cestujem, spoznávam zahraničné kultúry a učím sa cudzie jazyky. Tiež ma baví získavať nové znalosti z rôznych oblastí. Som všestranne zameraný človek a mám rada prehľad. Najväčšiu vášeň mám však pre psychológiu, v ktorej by som chcela smerovať do klinickej sféry a krízovej intervencie. Nie som však uzavretá ani voči vede a výskumu či športovému zameraniu. Ako vedúca pobočky SAŠAP-u v Nitre by som rada medzi nás prijala všetkých, ktorí sú zapálení pre psychológiu, ale aj tých, ktorí chcú jednoducho viac. Myslím, že spoločne dokážeme vytvoriť miesto plné podpory, príležitostí, ale aj zábavy.

 • Alžbeta Grznárová

  Vedúca pobočky v Ružomberku

  sasap.ruzomberok@gmail.com

  Som študentkou psychológiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Psychológia však nebola moja prvá voľba pri výbere vysokej školy. Pre štúdium psychológie som sa rozhodla až po tom, ako som na vlastnej koži zakúsila, ako veľmi vie byť nápomocná. Objavila som v sebe túžbu pomáhať ľuďom práve cestou psychológie - učiť ľudí lepšie porozumieť sebe i iným a pomáhať im žiť kvalitnejšie životy. Prostredníctvom SAŠAP-u môžem svoju túžbu čiastočne uskutočňovať už počas štúdia, preto som s nadšením pomáhala znovu založiť ružomberskú pobočku. A neskôr prijala výzvu stať sa jej vedúcou. Je mi cťou byť súčasťou asociácie plnej skvelých ľudí, ktorí ma motivujú vychádzať zo svojej komfortnej zóny a nadobúdať vedomosti a schopnosti nad rámec bežného štúdia psychológie. Verím, že získané skúsenosti mi budú nápomocné v budúcnosti pri plnení svojho sna stať sa geštalt psychoterapeutkou.

 • Petra Kocúrová

  Vedúca pobočky v Banskej Bystrici

  sasap.bystrica@gmail.com

  Študujem 1.ročník magisterského stupňa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už ako malá som vedela, že pomáhajúca profesia bude pre mňa tá správna cesta. Avšak pre psychológiu som sa rozhodla až na strednej škole. Vo voľnom čase veľmi rada vybehnem niekde na hory s mojím štvornohým kamošom alebo sa venujem iným športovým aktivitám. Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou SAŠAP- u a vďačím mu za príležitosť spoznať skvelých a ambicióznych ľudí. V budúcnosti sa chcem uberať smerom klinickej psychológie a možno časom začnem aj so zoopsychológiou.

 • Adam Zoltán Anderko

  Adam Zoltán Anderko

  Vedúci pobočky v Prešove

  sasap.presov@gmail.com

  Volám sa Adam a som študentom prvého ročníka bakalárskeho stupňa Prešovskej univerzity v Prešove. Od detstva sa rád venujem čítaniu kníh o dejinách a socio-politických aktualitách, ktoré vo mne i v minulosti vzbudzovali otázky týkajúce sa mechanizmov za ľudským myslením a rozhodovaním. Hľadanie odpovedí na ne ma doviedlo až k štúdiu psychológie, ktoré si plnými dúškami užívam. Vo svojom živote milujem výzvy a jednou z nich je pre mňa aj pozícia vedúceho prešovskej pobočky v SAŠAP-e. SAŠAP považujem za najefektívnejší spôsob, akým môžem ako študent prispieť k osvete na Slovensku s pridaným bonusom spolupráce so skvelými ľuďmi. Som veľmi vďačný za príležitosť byť súčasťou tvorivého procesu v tejto mládežníckej organizácii a teším sa, že sa môžem podieľať na budovaní našej komunity nielen v Prešove, ale aj v rámci celého Slovenska. Vo voľnom čase sa venujem modelárstvu, čítaniu a športu. V živote sa riadim mottom: „Ak chceme žiť v lepšom svete, začnime pre to robiť niečo už dnes.“

 • Viktória Kollárová

  Viktória Kollárová

  Vedúca pobočky v Košiciach

  sasap.kosice@gmail.com

  Volám sa Viktória a momentálne zastávam pozíciu vedúcej pobočky v Košiciach a tiež som Member Representative v European Federation of Psychology Students´ Associations. V SAŠAP-e pôsobím od začiatku môjho štúdia a o psychológiu a ľudskú myseľ som sa zaujímala už od nepamäti. Čím viac obzorov sa mi otvára vďaka štúdiu psychológie, tým viac som uchvátená ľudskou psychikou. Čo sa týka môjho budúceho smerovania, veľmi ma zaujíma klinická psychológia a rada by som pôsobila v tejto sfére.