Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie

Čo je to SAŠAP?

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) je občianské združenie pôsobiace na území Slovenska už od roku 2009. Medzi jeho ciele patrí združovať študentov a absolventov študijného programu psychológia na jednotlivých univerzitách, za účelom vytvárania komunity na báze dobrovoľníctva, zápalu pre psychológiu, zodpovednosti, vzájomnosti a súdržnosti. Členovia združenia pod jeho vedením organizujú diskusie, prednášky, workshopy a podobné aktivity, ktorými sa snažia, pomocou svojich hostí a spoluorganizátorov, sprostredkovať psychologické poznatky študentom, záujemcom a širokej verejnosti, odbornej či neodbornej. SAŠAP taktiež patrí pod European Federation of Psychology Students´ Associations (EFPSA), ktorá mu sprostredkúva sociálne kampane a celoeurópske možnosti angažovania členov (trénerské programy, kongresy a konferencie, medzinárodné meetingy).

Kto sme

Bibiána Jozefiaková
Prezident SAŠAP
V roku 2020 som ukončila magisterské štúdium psychológie na Prešovskej univerzite v Prešove. Aktuálne som PhD študentom na Inštitúte sociálneho zdravia Palackého univerzity (OUSHI) a zároveň pracujem ako psychológ v ambulancii klinickej psychológie. SAŠAP ma sprevádza takmer celým vysokoškolským štúdiom a aj to sa zaslúžilo o moju stále trvajúcu lásku k psychológii. Vďaka SAŠAPu som mala možnosť rozvíjať svoje soft skills, za čo som nesmierne vďačná. Spoznala som veľa skvelých ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy ako ja a vďaka ktorým sa nám stále darí živiť SAŠAP energiu na našich univerzitách.
Bernadeta Homzová
Vedúca pobočky SAŠAP Trnava
Študujem psychológiu, aktuálne prvý ročník na magisterskom stupni, na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Do pôsobenia aktivít v SAŠAP-e som sa zapojila ako druhačka, ako jedna z členov Trnavskej pobočky. Teraz sa prvý rok snažím zveľaďovať túto pobočku v Trnave ako vedúca za SAŠAP. Vždy som túžila vidieť zmysel vo veciach, ktoré robím. Aj keď mám toho občas veľa, stále som rada, keď môžem prispieť svojou prácou a taktiež ak môžem získavať mnohé, nové skúsenosti. SAŠAP mi práve tieto veci ponúka a okrem toho aj spoluprácu s ľudmi, ktorí to vnímajú podobne.
Eva Lörincová
Viceprezident pre externé záležitosti, vedúca pobočky SAŠAP Košice Member Representative of Slovakia in EFPSA
Študujem psychológiu a momentálne je mojou alma mater Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V SAŠAPe som od prvého ročníka, sprevádza ma celým mojim doterajším štúdiom. Spočiatku ako aktívny člen, no dnes ako vedúca pobočky manažujem mojich úžasných kolegov a spolu organizujem podujatia, ktoré ozaj stoja za to. Spolupracujeme s vedením univerzity a s početným množstvom študentských spolkov. Verím, že naše spoločné úsilie má zmysel na rozširovaní obzorov študentov a širokej verejnosti.
Katarína Dočárová
Vedúca pobočky SAŠAP Nitra
Po nesprávnom výbere vysokej školy a roku utrpenia som sa v roku 2020 dostala na Univerzitu Konštantína Filozofa, kde aktuálne študujem svoju vysnívanú psychológiu. Členkou SAŠAPu som sa stala už v prvom semestri a bolo to jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Nie len, že mi SAŠAP ponúkol možnosť angažovať sa do organizácie rôznych eventov, ale takisto mi pomohol nadviazať nové kamarátstva a stať sa členom pevne zomknutého kolektívu. Mojou úlohou je viesť tím úžasných ľudí, ktorí sa v priateľskej atmosfére spoločne podieľajú na organizácií a uskutočňovaní prednášok a rôznych akcií a na vytváraní čo najideálnejších podmienok pre budúcich členov SAŠAPu.
Andrea Pačnárová
Vedúca pobočky SAŠAP Prešov
Som študentkou psychológie na Prešovskej univerzite a momentálne pôsobím ako vedúca pobočky v Prešove. Mojou úlohou v SAŠAPe je okrem vedenia pobočky aj usmerňovanie organizácie akcií - na ktorých sa podieľa celý tím, komunikácia s vedením SAŠAPu, s univerzitou, s hosťami a taktiež manažment členov. V SAŠAPe som momentálne druhý rok a mám na ňom rada jeho autenticitu, jedinečnosť a jeho princípy. A samozrejme skvelých ľudí, ktorým ďakujem nielen za spoluprácu, ale aj priateľstvo.
Pavol Kupko
vedúci pobočky SAŠAP Bratislava
Študujem posledný ročník psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Do SAŠAP-u som sa zapojil už v predchádzajúcom štúdiu psychológie v druhom ročníku. Momentálne som vedúci Bratislavskej pobočky SAŠAP-u, ktorú s mojími šikovnými kolegami rozbieham a pripravujem na ďalšie fungovanie. Vďaka SAŠAP-u som mal možnosť obohatiť svoje štúdium psychológie, spoznal skvelých ľudí a priateľov a dostal možnosť zdokonaliť sa v soft skills.

Galéria

Kontakt

Všetky aktuálne informácie o našom fungovaní, súťažiach a podujatiach nájdete na našom oficiálnom Facebooku
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Načítať viac
© 2021 sasap.org - Všetky práva vyhradené